Parametre Aktarım Cihazı

Parametre Aktarım Cihazı

  • PTD, AKE soğutma kontrol üniteleri arasında parametre aktarımına imkan veren bir program cihazıdır.
  • Kaydedilen verilerin USB ile taşınabilir belleğe aktarılmasını sağlar.
  • Gerçek Zaman Saati (RTC) kiti olarak kullanılabilir. (Sadece RTC olmayan modeller için)
  • Sesli uyarı donanım kiti olarak kullanılabilir. (Buzzer olmayan modeller için)